Pre-Conference Courses /
Cursuri Pre-Conferință

Miercuri, 24 noiembrie, vor avea loc 4 cursuri pre-conferință, cu acces gratuit pentru participanții înscriși la Conferința Națională a ARCHBPTH, acestea fiind creditate de Colegiul Medicilor România și având următoarea ordine de desfășurare:

Wednesday, November 24, 4 pre-conference courses will take place, with free access for the participants registered at the National Conference of ARCHBPTH, these being credited by the Romanian College of Physicians and having the following order of conduct:

13:30 – 15:30
Curs precongres

Actualități în rezecția hepatică

Coordonator: Prof. Irinel Popescu

1. Imagistica în rezecţia hepatică
Prof. Dr. Ioana Lupescu – Departamentul de Imagistică şi Radiologie intervenţională, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti

2. Rezecția hepatică prin abord la paroscopic și robotic
Prof. Dr. Luca Aldrighetti – Spitalul Universitar “San Rafaele”, Milano, Italia

3. Rezecția hepatică ecoghidată
Dr. Florin Botea – Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic “Dan Setlacec”, Institutul Clinic Fundeni, București

13:30 – 15:30
Pre-congress course

News in liver resection

Coordinator: Prof. Irinel Popescu

1. Medical Imaging in liver resection
Prof. Dr. Ioana Lupescu – Interventional Radiology and Imagistics Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

2. Liver resection by paroscopic and robotic approach
Prof. Dr. Luca Aldrighetti – “San Rafaele” University Hospital, Milan, Italy

3. Eco-guided liver resection
Dr. Florin Botea – General Surgery and Liver Transplant Center “Dan Setlacec”, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

15:30– 17:30
Curs precongres

 

Actualități în chirurgia căilor biliare

Coordonator: Șef lucrări Dr. Adrian Bartoș

1. Anatomie clinică și aplicată a căilor biliare.
Dr. Dana Bartoș, Dr. Ioana Iancu (Cluj-Napoca)

2. Diagnosticul stenozelor biliare. Rolul endoscopiei intervenţionale.
Prof. Dr. Marcel Tanțău (Cluj-Napoca)

3. Leziunile iatrogene ale căilor biliare.
Prof. Univ. Dr. Cosmin Puia (Cluj-Napoca)

4. Rolul ecografiei intraoperatorii în chirurgia căilor biliare.
Dr. Adrian Bartoș (Cluj-Napoca)

5. Cancerul de colecist.
Dr. Florin Botea (Bucureşti)

6. Managementul colangiocarcinomului perihilar.
Prof. Dr. Adrian Hotineanu (Chişinău)

7. Tratamentul neoplaziilor coledociene distale.
Dr. Raluca Bodea (Cluj-Napoca)

8. Abordări percutane ecoghidate în patogia căilor biliare.
Prof. Dr. Zeno Adrian Sparchez (Cluj-Napoca)

15:30– 17:30
Pre-congress course

 

News in bile duct surgery

Coordinator: Lecturer Dr. Adrian Bartoș

1. Clinical and applied anatomy of the bile ducts.
Dr. Dana Bartoș, Dr. Ioana Iancu (Cluj-Napoca)

2. Diagnosis of biliary stenoses. The role of interventional endoscopy.
Prof. Dr. Marcel Tanțău (Cluj-Napoca)

3. Iatrogenic lesions of the bile ducts.
Prof. Dr. Cosmin Puia (Cluj-Napoca)

4. The role of intraoperative ultrasound in bile duct surgery.
Dr. Adrian Bartoș (Cluj-Napoca)

5. Gallbladder cancer.
Dr. Florin Botea (Bucharest)

6. Management of perihilar cholangiocarcinoma.
Prof. Dr. Adrian Hotineanu (Chişinău)

7. Treatment of distal choledochal neoplasms.
Dr. Raluca Bodea (Cluj-Napoca)

8. Eco-guided percutaneous approaches in the pathology of the bile ducts.
Prof. Dr. Zeno Adrian Sparchez (Cluj-Napoca)

13:30 – 15:30
Curs precongres

 

Actualități în transplantul hepatic de la donator în viață

Coordonator: Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu

1. Protocolul de evaluarea a donatorului în viață
Dr. Gabriela Smira – Departamentul de Gastroenterologie, Institutul Clinic Fundeni, București

2.  Managementul ATI al receptorului
Prof. Dr. Dana Tomescu – Departamentul de ATI, Institutul Clinic Fundeni, București

3. Imagistica în evaluarea donatorului în viață
Dr. Mugur Grasu – Departamentul de Radiologie, Institutul Clinic Fundeni, București

4. Prelevarea grefei hepatice
Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu – Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic “Dan Setlacec”, Institutul Clinic Fundeni, București

5. Rolul ecografiei intraoperatorii în evaluarea drenajului venos al grefei hepatice
Dr. Florin Botea – Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic “Dan Setlacec”, Institutul Clinic Fundeni, București

6. Transplantarea grefei hepatice
Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu – Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic “Dan Setlacec”, Institutul Clinic Fundeni, București

7. Rolul microchirurgiei în transplantul de la donator în viață
Dr. Dragoş Zamfirescu – Clinica Zetta, București

13:30 – 15:30
Pre-congress course

 

News on liver transplantation from a living donor

Coordinator: Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu

1. The living donor evaluation protocol
Dr. Gabriela Smira – Gastroenterology Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

2. The management of anaesthesia and intensive care of the receptor
Prof. Dr. Dana Tomescu – ICU Department, Institutul Clinic Fundeni, București

3. Imaging in the evaluation of the living donor
Dr. Mugur Grasu – Radiology Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

4. Sampling of the liver transplant
Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu – “Dan Setlacec” Center for General Surgery and Liver Transplant, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

5. The role of intraoperative ultrasound in the evaluation of venous drainage of the liver graft
Dr. Florin Botea – “Dan Setlacec” Center for General Surgery and Liver Transplant, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

6. Liver transplantation
Prof. Dr. Vladislav Braşoveanu – “Dan Setlacec” Center for General Surgery and Liver Transplant, Fundeni Clinical Institute, Bucharest

7. The role of microsurgery in living donor transplantation
Dr. Dragoş Zamfirescu – Zetta Clinic, Bucharest

15:30– 17:30
Curs precongres

 

Update în chirurgia și oncologia pancreasului

Coordonator: Prof. Dr. Cristian Lupașcu

1. Introducere. Generalități.
Prof. Dr. Cristian Lupașcu (Iași)

2. Criterii imagistice de stadializare a tumorilor pancreatice
Dr. Corina Lupașcu-Ursulescu (Iași)

3. Principiile rezecțiilor radicale de pancreas
Prof. Dr. Cristian Lupașcu (Iași)

4. Noi direcții în tratamentul chirurgical al adenocarcinomului pancreatic
Prof. Dr. Nadim Al Hajjaar (Cluj)

5. Pancreatectomii radicale cu rezecții vasculare
Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu (București)

6. Scoruri imagistice de predicție a fistulei pancreatice postoperatorii
Dr. Marius Savin (Iași)

7. Indicațiile și tehnica chirurgicală a transplantului pancreatic
Prof. Dr. Gabriel Oniscu (Edinburgh-UK)

8. Actualități în tratamentul oncologic al tumorilor pancreatice 
Dr. Constantin Volovăț (Iași)

9. Discuții, întrebări, concluzii.

15:30 – 17:30
Pre-congress course

 

Update in pancreatic surgery and oncology

Coordinator: Prof. Dr. Cristian Lupașcu

1. Introduction. Generalities.
Prof. Dr. Cristian Lupașcu (Iași)

2. Imaging criteria for staging of pancreatic tumors
Dr. Corina Lupașcu-Ursulescu (Iași)

3. Principles of radical resections of the pancreas
Prof. Dr. Cristian Lupașcu (Iași)

4. New directions in the surgical treatment of pancreatic adenocarcinoma
Prof. Dr. Nadim Al Hajjaar (Cluj)

5. Radical pancreatectomies with vascular resections
Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu (București)

6. Imaging scores to predict postoperative pancreatic fistula
Dr. Marius Savin (Iași)

7. Indications and surgical technique of pancreatic transplantation
Prof. Dr. Gabriel Oniscu (Edinburgh-UK)

8. News on the oncological treatment of pancreatic tumors
Dr. Constantin Volovăț (Iași)

9. Q&A.

18.00-19.00:
Deschiderea oficială a evenimentului.